Ledig plats på Milton HVB

Vi har nu en ledig plats på vårt lilla HVB i Norrtälje! Målgruppen är pojkar och flickor i åldern 14 – 18 år med social problematik. Vi har 5 platser, verksamheten är liten, mysig och familjär med en harmonisk boendemiljö. Just nu har vi tre inskrivna ungdomar. I vardagen arbetar vi aktivt utifrån vår arbetsmetod

Läs mer »

Besök av IVO – Milton HVB

Milton HVB har under slutet av oktober haft en föranmäld tillsyn av IVO. Besöket gick fint! Vi fick möjlighet att svara på inspektörernas frågor och berätta om vår verksamhet och hur vi arbetar. När vi fått tillsynsbeslutet så kommer vi självklart publicera det här på vår hemsida.

Läs mer »

Halloween på Milton HVB

Här kommer lite bilder från vår Halloween på Milton HVB! Vi har även hunnit med två olika halloweenfirande på Gröna Lund i Stockholm vilket var väldigt uppskattat av personal och ungdomar.

Läs mer »

Livsmedelsinspektion

Milton HVB har under oktober haft en livsmedelsinspektion av Miljö – och hälsoskyddskontoret i Roslagen. Vi har våra rutiner på plats gällande livsmedelshantering och inspektionen avslutades utan anmärkningar! Bra jobbat alla inblandade!

Läs mer »

Utbildning i KOBTIVA

Idag har hela arbetsgruppen från Milton HVB varit i Uppsala hos Säkerhetsakademin och Hansi Stafbom på en heldagsutbildning i vår arbetsmetod KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen! Mycket trevlig dag och en massa inspiration inför höstens arbete med våra ungdomar!

Läs mer »

Ledig plats – Milton HVB

För första gången på drygt 1,5 år har Milton HVB en ledig plats! Hos oss placeras med fördel ungdomar som har behov av ett litet familjärt HVB med trygga vuxna. Målgruppen är ungdomar i åldern 14-18 år (inskrivning behöver ske innan ungdom fyllt 18 år) med social problematik. Vi är duktiga på att skapa relation,

Läs mer »

Ledigt familjehem!

Vi har ett ledigt familjehem i Jämtlands län. Familjen i Jämtland bor mysigt på en liten gård i lantlig miljö. På gården finns det två hundar, höns och ankor. Just nu har de ett ledigt bredvidboende – ett litet mindre hus på ca 45kvm med kök som ligger i direkt anslutning till boningshuset. Familjen har lång

Läs mer »

Sommaren på Milton HVB

Under sommaren har vi på Milton HVB rullat veckorna utifrån tre olika upplägg – sommarlovsvecka, sommarjobbsvecka och aktivitetsvecka! Nedan följer lite bilder från vad vi gjort!

Läs mer »

Två familjära bolag i samverkan  

Roslagen Familjehemsvård och Morgondagen Familjehemsvård har utformat ett samarbete gällande konsulentstödda jour – och familjehem! Målgruppen är barn, ungdomar och vuxna som behöver placeras kortvarigt i ett jourhem eller långsiktigt i ett familjehem. Lisette, Anna och Ingrid representerar två små familjära bolag där kvalitet går före kvantitet. Vi kommer som trio att utreda, utbilda och handleda

Läs mer »

Kvällsrutin

Vi har som rutin på Milton HVB att alltid gå ett varv runt huset innan vi går till sängs! Det känns tryggt och bra med en sista check att allt ser ut som ”vanligt” och att det är lugnt innan läggdags! Vi gör sedan samma sak på morgonen. Att känna sin trädgård, buskar, träd, fönster

Läs mer »

Föreläsning om ångest, oro och tvång

Petra, medarbetare på Milton HVB, har deltagit på en halvdagsförläsning gällande tvång och andra ångestsyndrom. Föreläsningen gav ökad kunskap om bland annat olika ångestsyndrom, vad som händer i kroppen vid ångest, känslor och affekter, hur vi kan arbeta i vardagen och bemöta ungdomar med ångest och/eller tvång. Föreläsningen genomfördes av Lära och föreläsare Jesper Hållén,

Läs mer »

Tillsynsbeslut IVO 2022

Milton HVB har nu fått IVO:s tillsynsbeslut efter genomförd inspektion i mitten av mars 2022. Ärendet avslutas, men IVO påtalar att vi genomfört en tillfällig begränsning av ungdoms mobiltelefon utan stöd i lag. Målet är att alltid utföra vårt arbete på ett kvalitet – och rättssäkert sätt och utan anmärkningar vid IVO:s tillsyner. Det här

Läs mer »

Nya ramavtal

Milton HVB har tecknat nya ramavtal vilket vi är glada för! Göteborgs Stad Inköp och upphandlingHVB för barn och ungdomar 0–20 år.Referensnummer IK22139-90. Tyresö och Värmdö kommun HVB Barn och ungaReferensnummer: 2021/KSUH 0085

Läs mer »

Föreläsning grundläggande KBT

Idag har arbetsgruppen på Milton HVB haft besök av Simon och Ebrima som arbetar på Alternatus! De har föreläst en heldag. Vi fick en uppfräschning av vår kunskap gällande bla KBT, beteendeanalyser och betingning. Dagen innehöll teori, praktiska övningar och givande diskussioner! Kunskapsutbyte leder till utveckling och ökad motivation! Stort tack till Simon och Ebrima

Läs mer »

Behandlingspedagog med det lilla extra sökes!

Milton HVB söker nu 1-2 utbildade behandlingspedagoger, eller att du har en pågående utbildning till tex behandlingspedagog eller socionom. Initialt kan vi erbjuda tjänstgöring på timmar i varierad grad. Om vi trivs med varandra så finns det möjlighet att få en tillsvidareanställning på sikt. Milton HVB är beläget i Norrtälje och arbetet sker strukturerat med

Läs mer »

Analysperiod

Vid inskrivning hos oss så startar placeringen alltid med en analysperiod i enighet med vår arbetsmetod KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen. Arbetsgruppen observerar och kartlägger ungdomens beteende ( över – och underskott), resurser och förmågor som efter åtta (8) veckor sammanställs och mynnar ut i en omfattande beteendeanalys. I vår analysperiod ingår även

Läs mer »

Utbildning i Hot och Våld

Arbetsgruppen på Milton HVB har under föregående vecka deltagit på en heldagsutbildning i Hot och Våld. Utbildningen innehåller både teori och praktik, och syftar till att lära deltagarna hur vi ska förebygga, hantera och efterarbeta situationer med inslag av hot och våld i vår verksamhet. Utbildningen hålls av Säkerhetsakademin i Uppsala. Se hemsida ssk.se.

Läs mer »

Tillsyn av IVO

Milton HVB har under veckan haft sin årliga tillsyn av IVO! Bra samtal med fokus på uppföljning av tidigare besvarad enkät. Beslut publiceras här på hemsidan när vi tagit del av det!

Läs mer »

Ändrad ålder på Milton HVB

Vi har valt att ändra åldersspannet på Milton HVB tillstånd. Detta med syftet att ge 17-åriga ungdomar möjligheten att även bo sitt 18e år hos oss! På så sätt matchar vi behoven lite bättre och behöver inte stressa eller forcera fram en utsluss om ungdom ej är redo. Milton tar emot barn och unga, 14

Läs mer »

Diplomerad ART-tränare!

Petra som arbetar på Milton HVB är nu utbildad ART-tränare! En intensiv utbildning under fem heldagar, teori varvat med praktiska övningar. Löpande kompetensutveckling i arbetsgruppen är en viktig del för att bedriva en trygg och säker behandlingsinsats med våra ungdomar! Utbildningen anordnas av Säkerhetsakademin och Hansi Stafbom.

Läs mer »

Utbildning i KOBTIVA

Idag har arbetsgruppen på Milton HVB haft utbildning i vår arbetsmetod KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen! Så inspirerande och motiverande! Utbildningen hålls självklart av metodens grundare Hansi Stafbom! Fantastiskt att få arbeta i enighet med en arbetsmetod som är speciellt anpassat, beprövad och utvärderad för arbete på små familjära HVB-hem. Varaktiga beteendeförändringar är

Läs mer »

Ett kärt återseende

Under perioden 17/1 – 8/4 2022 kommer Petra tillbaka till oss på Milton HVB för att göra sin LIA 2 (Lärande I Arbete)! Petra genomförde sin LIA 1 hos oss under våren 2021. Under LIA 2 kommer vi tillsammans bland annat fördjupa oss i våra evidensbaserade insatser, planering, genomförande och uppföljning. Även personalplanering, driva utvecklingsprocesser

Läs mer »

Gott nytt år!

Vilket år 2021 har varit och vad mycket vi hunnit med när man tittar i backspegeln! Nu är det fullt fokus framåt och vi ser fram emot 2022 med nya utmaningar och samarbeten! Stort tack till socialtjänst, ungdomar, vårdnadshavare och alla våra samverkanspartners! Gott nytt år önskar Lisette och HVB-Institutet i Roslagen AB!

Läs mer »

Julafton!

För många barn/ungdomar/vuxna är julen något som sprider glädje och lycka, för andra är julen en enda lång väntan – på att den ska vara över och ta slut. Ta hand om varandra, nära och kära, men även de personer som kanske behöver det som mest! HVB-Institutet önskar Er alla en riktigt god jul!

Läs mer »

Ramavtal Familjehemsvård

HVB-Institutet och Roslagen Familjehemsvård har tecknat ramavtal med Uppsala kommun gällande jour – och familjehemsvård! Grundavtalsperioden är från och med 2021-11-10 till och med 2023-11-09. Vi ser fram emot kommande samarbete och tackar Uppsala kommun för förtroendet!

Läs mer »

Tillsynsbeslut IVO 2021

Nu har Milton HVB fått sitt första tillsynsbeslut av IVO! Vi är både glada och stolta över att granskningen visat på att vi bedriver en trygg och säker behandlingsinsats utan brister. Tillsynen och beslutet är ett värdefullt kvitto på att vi arbetar på rätt sätt med ungdomen i fokus. Tillsynen är även en kvalitetssäkring för

Läs mer »

Tilldelning ramavtal

Milton HVB har tilldelats ramavtal av Leksands kommun gällande HVB för barn och unga! Vi ser fram emot att teckna avtal och samverka framöver! Avtalsspärr råder till och med 2021-11-30.

Läs mer »

Besök av IVO på Milton HVB

Vårt lilla fina HVB-hem Milton i Norrtälje har haft ett oanmält besök av IVO under föregående vecka! Det var en första inspektion efter att tillståndet beviljats på aktuell fastighet. IVO har bland annat granskat att vi efterlever tillståndet, verksamhetens bemanning, utbildningsnivå och kompetens, anställningsrutiner, matchning och lämplighetsbedömning samt vårt systematiska kvalitetsarbete. Inga anmärkningar framkommer under

Läs mer »

Lediga Familjehem!

Roslagen Familjehemsvård har nu 7 lediga konsulentstödda familjehem som är redo att ta emot jour – eller familjehemsplacering! Familjerna bor i Stockholm, Uppsala och Norrtälje. Fem av familjerna har lång erfarenhet av att vara familjehem och är vana att arbeta både med privata förtag och kommuner. Två familjer är nya och längtar efter att få

Läs mer »

Årlig besiktning

Milton HVB har haft årlig besiktning av verksamhetens brandlarm. Uppföljning och kontroll har genomförts av extern besiktningsman! Inga avvikelser, allt ser bara bra ut. Tack A R Brandsäkerhet för hjälpen!

Läs mer »

Handledning – en kvalitetssäkring

Arbetsgruppen på Milton HVB har handledning 1 gång i månaden tillsammans med Hansi Stafbom, Säkerhetsakademien i Uppsala. Hansi är grundare till arbetsmetoden KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen – som ligger till grund för vårt dagliga arbete på HVB-hemmet. Hansi följer upp att vi arbetar utifrån arbetsmetoden på rätt sätt och vägleder arbetsgruppen framåt

Läs mer »

rePULS – en del insatsen

Milton HVB:s föreståndare Lisette är nu klar med sin utbildning i arbetsmetoden rePULS! Det innebär att vi kan erbjuda våra ungdomar strukturerade lektioner även utifrån den här metoden framöver!

Läs mer »

Kvartalsrapport check!

Vi har under veckan genomfört kvartalsprov på Milton HVB brandsystem! Allt är check och i sin ordning! Viktigt med en säker och trygg boendemiljö!

Läs mer »

Grundläggande pedagogik!

Vår grundläggande pedagogik – som vi alltid utgår ifrån – när vi tränar våra ungdomar i att uppvisa och upprätthålla funktionella beteenden!

Läs mer »

Tack Petra!

Världens bästa Petra har nu avslutat sin LIA hos oss på Milton HVB. I tre månader har vi haft förmånen att ha Petra i verksamheten och det har varit ett ömsesidigt lärande! Vi ser fram emot att få ha kvar Petra på Milton som timanställd!

Läs mer »

Tilldelningsbeslut ramavtal

Milton HVB har tilldelats ramavtal i upphandling ”HVB för barn och unga samt gravida, Hälsingland” med referensnr 11285. Det här är vi väldigt glada för! Nu avvaktar vi 10 dagars avtalsspärr.

Läs mer »

Diplomerad ART-tränare

Under v20 har vår duktiga medarbetare Jennifer gått en 5- dagars-utbildning i KOBTIVA-ART. Hon är nu diplomerad ART-tränare! Utbildningen varvar både teori och praktiska övningar.  På fredagen avslutade utbildningen med ett teoretiskt kunskapsprov samt ett praktiskt prov: att hålla en ART-lektion. Efter utbildningen erhålls självklart ett Diplom! Jennifer kan nu leda lektioner med våra ungdomar både individuellt

Läs mer »

rePULSE®

Lisette Svensson, föreståndare för Milton HVB och familjehemsvården, går just nu en grundutbildning i rePULSE® – arbete en till en. rePULSE är en välbeprövad arbetsmetod för träning av sociala färdigheter och impulskontroll. Att kunna styra sina impulser och agera på ett adekvat och konstruktivt sätt i olika situation är ofta väldigt viktigt för våra ungdomar!

Läs mer »

Se hit familjehem!

Vi söker fler duktiga och erfarna jour – och familjehem runt om i Sverige som kan ta emot placeringar! Kontakta gärna Lisette för mer information! lisette@roslagenfamiljehemsvard.se

Läs mer »

Ridborgarmärket

Kristi Himmelsfärd spenderades i stallet och vi passade på att ta Ridborgarmärket på Ridskolan i Rimbo! Under eftermiddagen röjde vi i trädgården och efter middagen spelade vi Risk och övade på tålamod och socialt samspel 🙂

Läs mer »

Stressbollar

Våra tre stressbollar är till hjälp vid tex samtal för att öka koncentrationen och uthålligheten lite grann! Bra hjälpmedel!

Läs mer »

Social färdighetsträning

Lisette som är föreståndare på Milton HVB har gått en webbutbildning i Social färdighetsträning. Utbildare var Helena Hammarström. Tack för en bra utbildning!

Läs mer »

Familjehemsvård

Vi har ett antal konsulentstödda familjehem tillgängliga för placering av barn, ungdom eller vuxen! Läs gärna mer under fliken Roslagen Familjehemsvård! Välkomna med Er förfrågan!

Läs mer »

Altanprojekt på Milton HVB

Nu gör vi fint inför vår och sommar! Staket och dörrar målas, och nu ska golvet slipas 🙂 Fint ska det bli! Utom – och inomhusmiljön är något som vi alltid prioriterar för våra ungdomars välmående! En fin och mysig hemmiljö är en viktig del av vår arbetsmetod KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen.

Läs mer »

Välkommen!

Vi säger välkommen till en liten pojke som matchats in och placerades i ett av våra erfarna familjehem idag! Tusen tack till kommunen som placerar, för ert förtroende för oss. Och tack till familjehemmet som väljer att ta emot placering via Roslagen Familjehemsvård!

Läs mer »

Tillsyn Brand

Räddningstjänsten Norrtälje kommun har under april genomfört tillsyn på Milton HVB. Tillsynen ska kontrollera att vi lever upp till de skyldigheter som anges i LSO 2 kap. 2 §. Under tillsynen uppmärksammades inga brister! Vi har bra koll på vårt brandskydd 🙂

Läs mer »

Aktivitet

Förra veckan var vi på studiebesök på Ridskolan i Rimbo samt på Färsna 4-H gård! Mysigt!

Läs mer »

Nytt ramavtal!

Milton HVB har blivit tilldelade ett nytt ramavtal i två olika kategorier! Det är vi jätteglada för! Referensnummer: TK 20.078Upphandling: HVB – Barn och unga 0-20 år.Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommun.

Läs mer »

Välkommen!

Idag välkomnar vi en ny placering på Milton HVB! Vi tackar ungdomen, vårdnadshavare och socialtjänsten för förtroendet! Vi ser fram emot ett fint samarbete och att ni ska trivas hos och med oss! Välkomna!

Läs mer »

Välkommen till LIA

Idag har Petra påbörjat sin LIA hos oss! Vi ser fram emot att stötta Petra i processen att omsätta teori i praktik! Det är ett ömsesidigt lärande! Välkommen och vi hoppas att du ska trivas hos oss!

Läs mer »

Nytt ramavtal!

HVB-institutet och Milton HVB har tecknat nytt ramavtal gällande HVB för barn och unga med ett antal kommuner i Värmland! Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors, Säffle, Torsby och Årjängs kommun. Tack så mycket för förtroendet och vi ser fram emot framtida samarbete!

Läs mer »

Ramavtal – Konsulentstödd familjehemsvård 2019

HVB-Institutet och Roslagen Familjehemsvård har blivit tilldelade ramavtal i fyra olika kategorier avseende Konsulentstödd familjehemsvård 2019! Vi tackar för förtroendet! Samtliga av Sveriges kommuner kan avropa utifrån det här ramavtalet när avtal tecknats och avtalet träder i kraft. Avtalsspärr föreligger till och med den 25 mars 2021. Kategorierna är: – Konsulentstödd familjehemsvård för barn och

Läs mer »

Roslagen familjehemsvård

Vi har erfarna och utredda konsulentstödda jour – och familjehem runt om i Sverige! Och självklart har vi tillstånd från IVO att utföra insatsen, se tillstånd under fliken Familjehemsvård! Välkomna med din förfrågan till vår duktiga placeringssamordnare Sussie! Tel 076-046 00 27

Läs mer »

KASAM

KASAM (känsla av sammanhang) är en del av vår arbetsmetod KOBTIVA. KASAM består av tre olika delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, och balansen mellan dessa tre påverkar hur en individ hanterar svåra situationer och hur denne kommer att må. Ju högre grad av KASAM en individ har, desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer har

Läs mer »

KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen

Vi arbetar utifrån behandlings – och träningsmetoden KOBTIVA. Den bygger på principer från inlärningsteori, funktionsteori, kognitiv beteendeterapi (KBT) och aggression replacement training (ART).  Träningen utförs enligt det salutogena perspektivet med KASAM (känsla av sammanhang) som ett helt igenom övergripande förhållningssätt, tankesystem och metodsystem.  Många metoder och strategier som finns under paraplybegreppet KBT som t ex

Läs mer »

Nätverkskarta

Nätverkskarta är en verktyg som på ett tydligt och enkelt sätt ger en överblick över hela det sociala nätverk som finns runt en individ. Personen i fråga, ritar upp viktiga personer omkring sig själv på ett papper.  Genom nätverkskartan kan man lyfta fram de sociala relationer som individen upplever vara mest viktiga.  Nätverkskartan kan vara

Läs mer »

En hemlik miljö!

Milton är ett litet HVB med en mysig och hemlik miljö. Vet ni varför och vad syftet med det är? Jo, tanken är att träna ungdomen att uppvisa bra och funktionella beteenden i den miljön som ungdomen sedan ska fungera i! Dvs i en miljö som är så hemlik det bara går. Vi visar, instruerar,

Läs mer »

Ring oss!

Ring oss om du har behov av att placera ett barn, ungdom eller vuxen i förstärkt familjehem alternativt på HVB-hem! Välkomna!

Läs mer »

Medlemskap och licens

HVB-institutet är medlem i Stiftelsen Kriminalitet som livsstil och har licens att genomföra program. Lisette Svensson, föreståndare för Milton HVB, har gått grundkurs och skall även gå metodkurs i maj 2021. Pga Covid-19 ställdes metodkursen in i november 2020 och Lisette har dispens och får genomföra även längre program fram till att metodkursen är genomförd

Läs mer »

Milton HVB

Vi tar emot ungdomar 13-17 år med social problematik! HVB-hemmet är beläget i ett mysigt villaområde i Norrtälje. Välkommen med placeringsförfrågan!

Läs mer »

Ramavtal!

HVB-Institutet och Milton HVB har tecknat ramavtal med Uppsala kommun, Haninge kommun och Nynäshamns kommun! Vi tackar upphandlande kommuner och ser fram emot kommande samverkan gällande HVB-placering för barn och unga!

Läs mer »

Samverkan

Vi har varit i Uppsala och haft samverkansmöte med Säkerhetsakademin! Diskussion och planering av samarbete gällde familjebehandling och nätverksarbete. Detta för att kunna erbjuda ytterligare insatser kring ungdomen under placeringstiden. Det här ser vi verkligen fram emot! 

Läs mer »

Introduktion i KOBTIVA

Under januari har vi haft en introduktionsdag på Milton HVB i arbetsmetoden KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen. Hansi Stafbom som grundat metoden ansvarade för introduktionen tillsammans med föreståndare Lisette Svensson. Ett stort tack till samtliga som deltog!

Läs mer »

Ledig plats!

Milton HVB har ledig plats! Vi tar emot ungdomar i åldern 13-17 år med social problematik. Ring gärna föreståndare Lisette Svensson för ytterligare info! Tel: 070-4868219 Varmt välkomna!

Läs mer »

Summering 2020

Året går mot sitt slut. 2020 har varit ett händelserikt år på många olika sätt. Här kommer en liten summering! 2020 var året då.. Bolaget fick en ny ägare och styrelse Fick ett nytt fint bolagsnamn En ny fräsch logga tas fram Ny hemsida upprättas Medlemskap i Vårdföretagarna och Almega Fastigheten i Norrtälje renoveras Bygglovet

Läs mer »

Familjehem

HVB-Institutet har tillstånd att bedriva familjehemsvård för barn och unga! Vid önskan om placering i jour – eller familjehem så kontakta oss gärna! Det går bra att ringa till föreståndare Lisette Svensson alt skicka ett mail! Tel: 070-4868219, Mail:Lisette@hvbinstitutet.se

Läs mer »

Ledig plats!

Milton HVB har ledig plats! Kontakta oss gärna för information och placeringsförfrågan! Lisette Svensson, föreståndare Tel: 070-4868219 Mail:Lisette@hvbinstitutet.se Välkommen!

Läs mer »

Rekrytering!

Milton är ett litet familjärt HVB-hem med 6 platser. Målgruppen är barn och unga i ålder 13–17 år med social problematik. Vi tar emot placering enligt SoL och LVU.  Vi arbetar utifrån metoden KOBTIVA – Kognitiv och beteendeträning i vardagen – en evidensbaserad behandlingsmetod för ungdomar med sociala problem. Vår målsättning är att erbjuda en trygg, strukturerad

Läs mer »

Utbildning i KOBTIVA

Nu har Miltons föreståndare Lisette Svensson varit på utbildning i KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen under två dagar! Utbildningen genomfördes av arbetsmetodens grundare Hansi Stafbom på Säkerhetsakademien i Uppsala. KOBTIVA är den arbetsmetod som ligger till grund för arbetet med våra ungdomar!

Läs mer »

SSIL

Nu hittar Ni oss på SSIL där vi besvarar matchande placeringsförfrågningar! Sök på HVB Institutet i Roslagen AB så hittar Ni vår informationssida! Välkomna!

Läs mer »

UngDOK

Idag har vi deltagit i ett informationsmöte via Zoom gällande UngDOK. Det är en bedömningsmetod för ungdomar/unga vuxna med missbruksproblem och annan social problematik. Mycket bra och nyttig information!

Läs mer »

Brandskydd

Det är viktigt för oss att ha en trygg och säker verksamhet. Vårt brandskyddsarbete är systematiskt och vi har självklart en godkänd anläggning som uppfyller gällande lagstiftning. HVB-institutet och Milton HVB har samverkansavtal med Norrtälje Räddningstjänst för stöd och hjälp när brandlarmet går.

Läs mer »

Inställningen är ofta avgörande

Din inställning i olika situationer är ofta avgörande för utgången av situationen. Din inställning är avgörande för ditt mående! En negativ inställning och negativa tankar leder ofta till en negativ situation. En positiv inställning till det som sker kan vara avgörande! Du har alltid ett val och du kan alltid vända på myntet. Är ditt

Läs mer »

Covid-19

På Socialstyrelsens hemsida finns bra information till oss som är verksamhetsansvariga, föreståndare och medarbetare på HVB för barn & unga med anledning av covid-19. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/information-hvb-stodboende-for-barn-och-unga-covid19.pdf

Läs mer »

Medlem i Vårdföretagarna

HVB-Institutet är medlem i Vårdföretagarna! Medlem i VårdföretagarnaVi arbetar aktivt för att du som patient, brukare eller anhörig ska få bästa möjliga vård och omsorg. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare. Tillsammans representerar vi majoriteten av branschen, med ungefär 100 000

Läs mer »

Lämplighetsbedömning

Föreståndaren ansvarar för att en lämplighetsbedömning sker inför varje beslut om inskrivning av en ny ungdom i verksamheten. I bedömningen ingår bland annat att resonera om – och ta ställning till – att insatsen kan ges under trygga och säkra former och om placeringen kan innebära negativ påverkan mellan de placerade ungdomarna. Om föreståndaren finner

Läs mer »

Kunskap

Man kan aldrig få för mycket kunskap! För oss är det viktigt att fortlöpande fylla på med ny kunskap och hänga med i vad som händer inom olika områden! Det kan vara allt från att läsa en relevant faktabok, gå på en föreläsning, delta på ett webbseminarium eller en längre utbildning. Det är en kvalitetssäkring

Läs mer »

Styrelsen

HVB-Institutets styrelse består av Lisette Svensson, Sussie Källström och Marie Eriksson. Tre personer med sammanlagt drygt 44 års praktisk erfarenhet av yrkesutövning inom socialt arbete och affärsområdet Individ och familj.  Läs mer under fliken ”Om oss”.

Läs mer »

Historien bakom bolaget

HVB-Institutet i Roslagen AB (Mamajo Care) bildades 2015 i Hallands län. Bolaget hette då Mamajo Care AB. Namnet Mamajo kommer från namnen på de tre personer som bildade bolaget  – Marie, Malin och Jonas! Mamajo fick under 2015 tillstånd beviljat hos IVO att bedriva HVB-hemmet Lyngstuen. Målgruppen var ensamkommande ungdomar i åldern 14-19 år. I

Läs mer »

Välkommen till HVB-Institutet i Roslagen!

Jag heter Lisette Svensson och är ägare av HVB-Institutet sedan 1 april 2020! Jag är utbildad socionom & socialpedagog och har arbetat inom socialt arbete i olika skepnad under drygt 20 år. HVB-Institutet hette tidigare Mamajo Care AB, och bolaget har fram till april varit en del av koncern med ett 10-tal andra vårdbolag. Idag

Läs mer »