Föreläsning om ångest, oro och tvång

Petra, medarbetare på Milton HVB, har deltagit på en halvdagsförläsning gällande tvång och andra ångestsyndrom. Föreläsningen gav ökad kunskap om bland annat olika ångestsyndrom, vad som händer i kroppen vid ångest, känslor och affekter, hur vi kan arbeta i vardagen och bemöta ungdomar med ångest och/eller tvång.

Föreläsningen genomfördes av Lära och föreläsare Jesper Hållén, KBT-terapeut studio III instruktör och KAT-KIT utbildare. Stort tack för en givande och inspirerande föreläsning!