Om HVB-Institutet

HVB-Institutet i Roslagen AB är ett bolag med lång erfarenhet av socialt arbete och framförallt av vård och behandling på HVB-hem för barn och unga. Vi har formell utbildning och kompetens, adekvat erfarenhet och framförallt en hög arbetsmoral med våra ungdomars behov i fokus.

HVB-Institutet har idag HVB-hemmet Milton HVB som är beläget i Norrtälje. Målgruppen är barn och unga i ålder 13–17 år med social problematik. Vi har även tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd jour – och familjehemsvård för barn och unga.

Vision

Att bedriva vård och behandling på små familjära HVB-hem med hög kvalitet utan sammanbrott och oplanerade utskrivningar.

Målsättning

Vår målsättning är att vara det självklara placeringsalternativet för socialtjänsten. För att bli det självklara valet, är vårt mål att leverera en kvalitetssäkrad och individanpassad insats, utifrån den unges behov av vård och behandling.

Värderingar

  • Kompetens – rätt kompetens i varje given situation.
  • Stabilitet – att stå kvar och inte ge upp.
  • Engagemang – att alltid ge det lilla extra.
  • Tillgänglighet– det ska lätt att nå oss på mail och telefon.
  • Enkelhet – att samverka med oss skall vara enkelt.

Våra värderingar syftar till att vara både styrande och vägledande i hela organisationen.

Verksamhetsutveckling

Vi skall systematiskt utveckla vår organisation och succesivt starta upp fler små och familjära HVB-hem för barn och unga. Samtliga verksamheter skall hålla hög kvalitet utifrån vår vision, målsättning, värderingar och arbetsmetod.
Individanpassade och unika lösningar som anpassas utifrån varje individs specifika behov ligger oss varmt om hjärtat. 

Ägare och VD

Lisette Svensson är sedan april 2020 VD och ägare av HVB-Institutet.

Styrelse

Lisette Svensson​

Styrelseordförande​

Lisette är utbildad socionom med socialpedagogisk inriktning sedan 2008. Hon har drygt 20 års erfarenhet inom socialt arbete med barn, ungdomar och vuxna.

Lisette har under de senaste sex (6) åren arbetat som VD för ett privat vårdbolag och varit föreståndare för två små HVB-hem för ungdomar med social problematik.
Lisette är utbildad Public Bid Manager och har arbetat med koncept – och affärsutveckling under ett flertal år. Vidare så har Lisette utbildning i bla Specialpedagogiskt behandlingsarbete, Chefsutbildning, KBT, ART, MI, KOBTIVA, Lågaffektivt bemötande, Missbruk och beroende, Anknytning och barns utveckling. Lisette är även utbildad programledare i Kriminalitet som Livsstil. HVB -Institutet har licens att bedriva program. 

Sussie Källström

Styrelsesuppleant

Sussie är placeringssamordnare och förmedlar platser till HVB samt i jour- och familjehemsvård till våra uppdragsgivare. Hon har mångårig erfarenhet i rollen som samordnare och även som föreståndare för jour- och familjehemsvård.

Sussie är utbildad behandlingsassistent och har diplomerad utbildning i den evidensbaserade och brottspreventiva arbetsmetoden KOBTIVA- kognitiv- och beteendeträning i vardagen med grund i KBT. Hon har diplomerad utbildning i Hot & Våld samt i Positivt Aktivt Föräldraskap (PAF) samt utbildning i Skyddade personuppgifter. Hon har över 20 års erfarenhet av NPF och specifikt ADHD, trotssyndrom och asperger.
Sussie har  9 års erfarenhet av arbete i chefsposition och  flerårig erfarenhet av styrelsearbete. 

Marie Eriksson​

Styrelseledamot​

Marie togs sin examen i socialomsorgsvetenskap med inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete 2002. Därefter följde 8 år på HVB-hem för barn, sista åren med KBT som behandlingsmetod.
Marie har sedan arbetat 10 år i kommunal öppenvård främst inriktad ungdomar/vuxna med alkohol, drogproblematik där även föräldrastöd ingick.
Marie är ART-instruktör samt utbildad i återfallsprevention gällande alkohol/droger men också spel om pengar. Utöver det finns utbildning i ADDIS, ADDIS-Ung, haschavvänjningsprogrammet, CPU, MI samt gruppledarutbildning i ICDP.

Föreståndare HVB och Familjehemsvård

Lisette Svensson

Ledningssystem och Kvalitetssäkring

På HVB-Institutet arbetar vi systematiskt och fortlöpande med kvalitetsarbete i enighet med SOSFS 2011:9. Ledningssystemet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårt arbete är både företagsövergripande och lokalt anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. Resultat från kvalitetsmätningar, tillsynsprotokoll och övriga uppföljningar kommer att presenteras på hemsidan.

Ramavtal

HVB-Institutet har idag följande ramavtal: 

KS 2020/73:HVB-hem Barn & Unga 2020
Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors, Säffle, Torsby och Årjäng.

SUN 2019-130: HVB Barn och ungdomar
Södertörn – Haninge och Nynäshamn.

HVB barn och unga – avtalsnr 61316 – Uppsala kommun.

Referensnummer: TK 20.078
Upphandling: HVB – Barn och unga 0-20 år. Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommun.

Hälsingland HVB barn och unga med referensnr 11285. Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker och Nordanstigs kommun.

Uppsala kommun – Konsulentstödd familjehemsvård- med ref.nr 80275.