Milton HVB

Milton HVB är ett litet och familjärt HVB-hem beläget i ett mysigt villaområde i Norrtälje. Målgruppen är barn och unga, 14 till och med 18 år, som vistas i olämpliga miljöer (som har begått brott, som provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende). Inskrivning i verksamheten ska ske före den enskilde har fyllt 18 år.

Vi tar emot ungdomar enligt SoL och LVU.  Milton har sex (6) platser.

På Milton HVB är målsättningen att aktivt lära våra ungdomar nya funktionella beteenden. När vi identifierat vilka beteenden ungdomen behöver lära in, så tränar vi intensivt på att de skall vidmakthållas över tid. Verksamheten har en hög struktur och vardagen är vara förutsägbar. För att uppnå vårt mål arbetar vi utifrån metoden KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen. Arbetsmetoden är särskilt utformad för arbetet på små familjära HVB-hem med ett fåtal placeringar. Vi anpassar vårt stöd efter vad ungdomen behöver och vi jobbar alltid för att hitta långsiktiga och stabila lösningar. Våra ungdomar skall gå i skolan, utöva fritidsintressen och på andra sätt förberedas inför framtiden med stöd av personal.

All behandling är individuellt anpassat med ungdomens färdighetsträning i fokus. Ramen gällande en fungerande dygnsrytm är densamma för alla, men allt innehåll i behandlingsinsatsen är sedan anpassad utifrån varje ungdoms specifika behov.

På Milton eftersträvar vi en hemlik och familjär miljö på med tydliga och trygga vuxna. Vår personal kan liknas med ställföreträdande föräldrar och vårt mål är att skapa en familjekänsla och ett HVB så likt ett vanligt hem som möjligt.

Tillstånd Milton HVB