Roslagen Familjehemsvård

HVB-Institutet har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsvård. Vi erbjuder familje- och jourhem för barn, unga och vuxna runt om i Sverige. Vi är så tacksamma för våra duktiga familjer som har olika bakgrund när det gäller både erfarenhet, utbildning och yrke!

Varje familj har en familjehemskonsulent knuten till sig under hela uppdraget. En familjehemkonsulent hos oss har ansvar för max tio (10) familjer åt gången. Utredning av familjen genomförs av en socionom och i samband med utredning, kontaktar vi referenser samt inhämtar utdrag ur misstanke- och belastningsregister, socialregister, kronofogderegister samt ur försäkringskassans register.

Våra familjehem får löpande handledning samt kontinuerlig fortbildning för att säkerställa kvaliteten i uppdraget. Vi är alltid nåbara för våra familjer oavsett tid på dygnet, via vår jourtelefon som är bemannad dygnet runt för hjälp och handledning!

Vid behov av placering når ni oss på 070-48 68 219.

Här presenterar vi några av våra familjers profiler.

Uppsala, familjehem

Paret L och D bor lantligt utanför Uppsala i en rymlig 2-plansvilla på 190 kvm. Det tar 20 minuter med buss till Uppsala. I familjen finns två hundar och två katter. I närområdet finns ridskola. 

L började som kontaktfamilj redan 2009. Paret är sedan 2014 familjehem. De har haft flertalet uppdrag under åren, även svårare. De har erfarenhet av bla självskadebeteende, trotssyndrom, lågbegåvning, ADHD/ADD, trauma, utagerande beteende och komplicerade nätverkskontakter. Det är viktigt för dem att skapa tillit och gemenskap med de placerade som är beroende av trygga vuxna säger L.  Paret står även redo att möta barnen i deras fritidsintressen. Ett stabilt och tryggt par som haft flertalet placeringar över tid.

Väddö, jourhem

L och L är ett tryggt och stabilt jourhem med många års erfarenhet av familjehemsvård. Båda finns  hemma på heltid. Uppdragen har varierat över tid och paret har haft flertalet längre placeringar. Paret har bl. a haft placeringar via Gävle kommun där de varit kontrakterade mellan 2006 och 2014.

De har gedigen erfarenhet av både uppväxtplaceringar och jourplaceringar samt av autism, ADHD, trauma, komplicerade nätverkskontakter, missbruk, kriminalitet, hedersrelaterad problematik, skyddat boende samt placerade yngre barn där de jobbat med bildstöd. De har främst haft yngre barn placerade och vill fortsätta med det, men är även öppna för tonåringar/äldre. Liten uppfödning av små hundar. Paret är utredda och godkända i flertalet nämnder.

.

Enköping, familjehem

Paret A-C och P bor i kedjehus, 165 kvm i utkanten av centrala Enköping med gångavstånd till buss och tåg. De har erfarenhet av bl.a barn och ungdomar med tex asperger, autism och ADHD. De har varit familjehem sedan 2013 då de utreddes och godkändes av Västerås Stad. A-C är utbildad undersköterska och har vana och erfarenhet av multisjuka barn. Paret har ett stort och nära nätverk. Ett aktivt par som gillar bl. a bowling samt att vara ute i naturen. Hund och katt finns. Paret är utredda och godkända i flertalet nämnder.

Hyltebruk, familjehem

S bor i en villa på 200 kvm som rymmer 7 rum och kök och två badrum. Sommaren 2020 byggde S tillsammans med placerade ett gym i anslutning till bostaden. Samhället har vårdcentral, tandläkare, BUP, ungdomsmottagning, vuxenmottagning, mataffärer, bank, grundskola,  gymnasieskola samt Mobila Teamet. I familjen finns två mindre hundar och katt.

S har arbetat inom familjehemsvård i 21 år och har lång erfarenhet av de flesta diagnoser samt barn och ungdomar med svårare socialt nedbrytande beteende. Hon har även erfarenhet av att handleda föräldrar och att bistå i kontakten mellan den placerade och dennes biologiska nätverk. S är utbildad socialpedagog, behandlingsassistent och undersköterska. Hon har etablerad kontakt med Mobila Teamet i Hyltebruk samt BuP i Halmstad. S är kunnig och van vid att samarbeta med socialtjänst, skola, BuP och nätverk. S har under åren haft flera pojkar placerade i väntan på SiS-plats. De fungerade dock så bra hos henne att socialtjänsterna valde att placera tillsvidare istället. Hon är öppen för handledning och tar de kontakter ett uppdrag kräver. S är utredd och godkänd i flertalet nämnder. Ett mycket uppskattat familjehem med goda referenser. S finns hemma på heltid. 

Malung, familjehem

Paret E och S bor på en mindre gård 5 minuter med bil ifrån centrala Malung. Ett tryggt och stabilt par med erfarenhet av placerade barn och ungdomar med varierande problematik. Det är ett aktivt par som är mycket ute i naturen, åker skidor, skridskor, 4-hjuling mm. Familjen uppfattas som trygg och reflekterande. De räds inte att möta de eventuella svårigheter som den placerade kan tänkas ha. Familjen har ett öppet, välkomnande synsätt. Familjen har hästar, hundar, katter och kanin. E finns hemma på heltid. Familjen är utredda och godkända i flertalet nämnder.

Gnesta, jour/familjehem

Familjen består av två vuxna, paret T och L samt deras gemensamma dotter, född 2013. Familjen bor i en villa med 14 rum och kök i centrala Gnesta. En del av huset är separat men ligger i direkt anslutning till huvudbostaden. Där har ungdomarna sina rum med egen ingång. De har en struktur där pojkar bor på bottenvåningen med egen ingång och flickor på övre planet med egen ingång. 

T är specialpedagog och jobbar heltid, L är försäljare. L har flexibla arbetstider och kan styra dem själv och därmed arbeta hemifrån när det behövs. Paret har varit familjehem sedan 2014 och har haft ett flertal placeringar, både flickor och pojkar. Även skyddade uppdrag. De har erfarenhet av ungdomar med bl.a anknytningsproblematik, ADHD, svåra nätverksrelationer, skolproblematik och barn/ungdomar med skyddsbehov. 

Vi har både tid och utrymme säger paret. L säger att de ser det som en förmån och en privilegie att på heltid ta ansvar, forma och stötta barn och ungdomar till ett bra liv. Paret är medvetna om de svårigheter som kan uppstå med ungdomar som redan är formade av andra vuxna, men tar det som en utmaning och en viktig uppgift att möta både vårdnadshavare, nätverk och barnet/ungdomen, för att skapa nya möten och förståelse för varandra och även för samhället. Ett varmt och stabilt par med känslomässig tillgänglighet som erbjuder ett varmt, välkomnande hem och en trygg vardag. L och T är utredda och godkända i flertalet nämnder.

VAD INGÅR VID PLACERING HOS OSS?

Roslagen familjehemsvård erbjuder konsulentstödd familjehemsvård och arbetar med att rekrytera, utreda och handleda jour- och familjehem på flera orter i Sverige. De flesta av våra familjer har flerårig erfarenhet av  att vara familje – och/eller jourhem. Det är stabila och trygga familjer med bred kompetens. Flera av familjerna har en vuxen hemma på heltid och kan ta emot barn och ungdomar med mer komplex problematik och mulipla diagnoser. Alla våra jour- och familjehem är konsulentstödda och får regelbunden handledning med hembesök och uppföljning via telefon för att säkerställa en trygg, god vård och omsorg. Samtliga jour- och familjehem får stöd och handledning när helst på dygnet det finns behov, via vår jourtelefon som är bemannad dygnet runt. Varje placering föregås av en noggrann matchning.

  • Familjehem som arbetar utifrån specificerat uppdrag med den placerade i ett familjehem.
  • Samtal enligt mål i genomförandeplan som dokumenteras och sammanställs i månadsrapporter eller veckorapporter, utifrån socialtjänstens önskan.
  • Administrativa stödfunktioner.
  • Konsulent som stöder och handleder familjehemmet kontinuerligt genom hembesök och genom telefonkontakt. Ansvarig och tilldelad konsulent finns med familjen under hela uppdraget.
  • Handledning och stöttning dygnet runt, via vår jour- och beredskap som alltid är bemannad.
  • Vi samarbetar med legitimerade, erfarna psykologer som matchas utifrån den placerades problematik och vi kan även erbjuda NP-utredning och psykiatriska bedömningar och samtalskontakt.
  • Kompetensutveckling, familjehemsdagar med föreläsningar och nätverkande för familjehemmet, för att utveckla och stärka familjehemmen att nå vårat gemensamma mål. Målet är att skapa förutsättningarna för barn/ungdom att utvecklas till en fungerande, självständig och trygg individ, med kunskap om både om sig själv och vårat samhälle.
  • Kontinuerlig kompetensutveckling och handledning för konsulenterna.
  • Vi erbjuder alltid kostnadsfri hämtning och transport av barn/ungdom/vuxen till familjehemmet vid placering.