Välkommen till HVB-Institutet i Roslagen AB!

Vår nisch är att bedriva små familjära HVB-hem i en hemlik miljö

Av erfarenhet vet vi att vård och behandling på HVB för barn och unga, med fördel bedrivs med ett fåtal placerade ungdomar.
Vi ser till vikten av att våra placerade är omgivna av trygga och erfarna vuxna som har anpassad utbildning och kompetens.

HVB-Institutet har idag ett litet HVB-hem vid namn Milton HVB.

Milton är ett litet familjärt HVB-hem med plats för fem (5) ungdomar.
Vi tar emot placering enligt SoL och LVU.

KOBTIVA – den mätbara behandlingsmetoden som är specifikt anpassad till behandlingsarbete för barn och unga med social problematik.

Vår målsättning är att vara det självklara placeringsalternativet för socialtjänsten.

Vi vänder oss till Socialtjänsten i hela Sverige. Vid placering hos oss levererar vi en kvalitetssäkrad och individanpassad vård och behandling på Milton HVB. Vi kan även erbjuda placering i ett konsultentstött jour – eller familjehem.

HVB-Institutet erbjuder alltid kostnadsfri hämtning i samband med placering. Oavsett vart den som skall placeras befinner sig i landet.

Du når oss dygnet runt på nummer 070-48 68 219 alt 076-046 00 27