Medlemskap och licens

HVB-institutet är medlem i Stiftelsen Kriminalitet som livsstil och har licens att genomföra program. Lisette Svensson, föreståndare för Milton HVB, har gått grundkurs och skall även gå metodkurs i maj 2021. Pga Covid-19 ställdes metodkursen in i november 2020 och Lisette har dispens och får genomföra även längre program fram till att metodkursen är genomförd i maj.