Analysperiod

Vid inskrivning hos oss så startar placeringen alltid med en analysperiod i enighet med vår arbetsmetod KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen. Arbetsgruppen observerar och kartlägger ungdomens beteende ( över – och underskott), resurser och förmågor som efter åtta (8) veckor sammanställs och mynnar ut i en omfattande beteendeanalys.

I vår analysperiod ingår även en ADL-kartläggning och vi genomför bla tvätt – och städutbildning. Alla insatser dokumenteras självklart i vårt anpassade journalsystem!

Tvättutbildning tillfälle 1 – ungdom uppvisar goda kunskaper inom området 🙂