Utbildning i KOBTIVA

Idag har hela arbetsgruppen från Milton HVB varit i Uppsala hos Säkerhetsakademin och Hansi Stafbom på en heldagsutbildning i vår arbetsmetod KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen!

Mycket trevlig dag och en massa inspiration inför höstens arbete med våra ungdomar!