Besök av IVO – Milton HVB

Milton HVB har under slutet av oktober haft en föranmäld tillsyn av IVO. Besöket gick fint! Vi fick möjlighet att svara på inspektörernas frågor och berätta om vår verksamhet och hur vi arbetar. När vi fått tillsynsbeslutet så kommer vi självklart publicera det här på vår hemsida.