Ledig plats på Milton HVB

Vi har nu en ledig plats på vårt lilla HVB i Norrtälje! Målgruppen är pojkar och flickor i åldern 14 – 18 år med social problematik. Vi har 5 platser, verksamheten är liten, mysig och familjär med en harmonisk boendemiljö. Just nu har vi tre inskrivna ungdomar.

I vardagen arbetar vi aktivt utifrån vår arbetsmetod KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen. Vi arbetar aktivt i vardagen med att förstärka önskvärda beteenden och fokuserar på det som fungerar kring ungdomen. Arbetsgruppen är utbildade behandlingspedagoger besitter en bred kompetens och vi är vana att arbetar med ungdomar som har en omfattande problematik.

Välkommen med din förfrågan till föreståndare Lisette Svensson – Tel 070-4868219 alt lisette@hvbinstitutet.se