Livsmedelsinspektion

Milton HVB har under oktober haft en livsmedelsinspektion av Miljö – och hälsoskyddskontoret i Roslagen. Vi har våra rutiner på plats gällande livsmedelshantering och inspektionen avslutades utan anmärkningar! Bra jobbat alla inblandade!