Inställningen är ofta avgörande

Din inställning i olika situationer är ofta avgörande för utgången av situationen. Din inställning är avgörande för ditt mående! En negativ inställning och negativa tankar leder ofta till en negativ situation. En positiv inställning till det som sker kan vara avgörande! Du har alltid ett val och du kan alltid vända på myntet.

Är ditt glas halvfullt eller halvtomt? Du bestämmer!