Handledning – en kvalitetssäkring

Arbetsgruppen på Milton HVB har handledning 1 gång i månaden tillsammans med Hansi Stafbom, Säkerhetsakademien i Uppsala. Hansi är grundare till arbetsmetoden KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen – som ligger till grund för vårt dagliga arbete på HVB-hemmet. Hansi följer upp att vi arbetar utifrån arbetsmetoden på rätt sätt och vägleder arbetsgruppen framåt i behandlingsarbetet med ungdomen. På Milton arbetar vi aktivt utifrån de situationer som uppkommer i vardagen – stora som små – och vi ser situationerna som ett tillfälle för lärande och träning av olika sociala färdigheter. Vi föregår med gott exempel och visar på alternativa beteenden att hantera starka känslor och socialt samspel med andra. Träning av alternativa beteenden sker först i en trygg hemmiljö – sedan får ungdomen pröva sina vingar i andra miljöer. Arbetet sker strukturerat och välplanerat utifrån framtagna träningsområden. Varje träningsområde har egen träningsplan som innehåller 10 samtal/lektioner. Träningsplanen synkas självklart ungdomens vårdplan. Ungdomens beteendeutveckling mäts dagligen med syfte att följa upp att insatsen får ett önskat resultat utifrån ungdomens behov och önskemål.

Ett gott beteende skall alltid löna sig!