Introduktion i KOBTIVA

Under januari har vi haft en introduktionsdag på Milton HVB i arbetsmetoden KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen. Hansi Stafbom som grundat metoden ansvarade för introduktionen tillsammans med föreståndare Lisette Svensson. Ett stort tack till samtliga som deltog!