Diplomerad ART-tränare

Under v20 har vår duktiga medarbetare Jennifer gått en 5- dagars-utbildning i KOBTIVA-ART. Hon är nu diplomerad ART-tränare! Utbildningen varvar både teori och praktiska övningar.  På fredagen avslutade utbildningen med ett teoretiskt kunskapsprov samt ett praktiskt prov: att hålla en ART-lektion. Efter utbildningen erhålls självklart ett Diplom! Jennifer kan nu leda lektioner med våra ungdomar både individuellt och i grupp. Arbetsmetodens grundare Hansi Stafbom och Säkerhetsakademin håller i utbildningen! Stort tack!