Ramavtal!

HVB-Institutet och Milton HVB har tecknat ramavtal med Uppsala kommun, Haninge kommun och Nynäshamns kommun! Vi tackar upphandlande kommuner och ser fram emot kommande samverkan gällande HVB-placering för barn och unga!