Utbildning i KOBTIVA

Nu har Miltons föreståndare Lisette Svensson varit på utbildning i KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen under två dagar! Utbildningen genomfördes av arbetsmetodens grundare Hansi Stafbom på Säkerhetsakademien i Uppsala.

KOBTIVA är den arbetsmetod som ligger till grund för arbetet med våra ungdomar!