Samverkan

Vi har varit i Uppsala och haft samverkansmöte med Säkerhetsakademin! Diskussion och planering av samarbete gällde familjebehandling och nätverksarbete. Detta för att kunna erbjuda ytterligare insatser kring ungdomen under placeringstiden. Det här ser vi verkligen fram emot!