Utbildning i Hot och Våld

Arbetsgruppen på Milton HVB har under föregående vecka deltagit på en heldagsutbildning i Hot och Våld.

Utbildningen innehåller både teori och praktik, och syftar till att lära deltagarna hur vi ska förebygga, hantera och efterarbeta situationer med inslag av hot och våld i vår verksamhet.

Utbildningen hålls av Säkerhetsakademin i Uppsala. Se hemsida ssk.se.