Ett kärt återseende

Under perioden 17/1 – 8/4 2022 kommer Petra tillbaka till oss på Milton HVB för att göra sin LIA 2 (Lärande I Arbete)! Petra genomförde sin LIA 1 hos oss under våren 2021. Under LIA 2 kommer vi tillsammans bland annat fördjupa oss i våra evidensbaserade insatser, planering, genomförande och uppföljning. Även personalplanering, driva utvecklingsprocesser samt förebyggande arbete gällande Hot och Våld kommer att ingå. Så roligt det ska bli att ha förmånen att få följa Petra i vår verksamhet kommande månader!

Petra läser till Behandlingspedagog via Yrkesakademin och är färdig lagom till sommaren 2022. Det ser vi fram emot 🙂

Vi ser till vikten av ömsesidigt lärande och tar gärna emot studerande under LIA-perioder! Vi lägger dock stor vikt vid personlig lämplighet och matchning med hänsyn till våra ungdomars problematik, ålder och kön. Innan vi tar emot en studerande vill vi att personen kommer och besöker oss på Milton HVB, samt att föreståndare alltid inhämtar utdrag från misstanke – och belastningsregistret inför start. För oss är det viktigt att den studerandes LIA-period blir lärorik och en positiv upplevelse inför kommande arbete.