Historien bakom bolaget

HVB-Institutet i Roslagen AB (Mamajo Care) bildades 2015 i Hallands län. Bolaget hette då Mamajo Care AB. Namnet Mamajo kommer från namnen på de tre personer som bildade bolaget  – Marie, Malin och Jonas! Mamajo fick under 2015 tillstånd beviljat hos IVO att bedriva HVB-hemmet Lyngstuen. Målgruppen var ensamkommande ungdomar i åldern 14-19 år. I samband med att Lyngstuen startade upp sin verksamhet våren 2016 så sålde dåvarande ägare bolaget vidare ett privat vårdbolag i Uppsala. Tidigare ägare Marie valde att arbeta kvar som föreståndare för Lyngstuen HVB och hon har varit en nyckelperson både för HVB-hemmet och bolaget i sin helhet under de åren verksamheten var i drift.

Då placeringsförfrågningarna succesivt minskade gällande målgruppen ensamkommande så beslutade föreståndare Marie sig för att gå vidare till nya utmaningar. Vi valde att avveckla Lyngstuen HVB under 2018. I samband med att vi avvecklade HVB-verksamheten så tog vi beslut om att ansöka om ett antal tillståndsändringar. Vi ändrade målgrupp, namn på HVB-hemmet, fastighet och föreståndare. I väntan på samtliga tillståndsändringar har bolaget varit vilande utan någon verksamhet. Bolaget har sedan 2018 varit en del av koncernen Norra Stockholms Ungdomshem Omsorg (NSU) tillsammans med ett 10-tal andra vårdbolag. Samtliga tillståndändringar blev beviljade av IVO under slutet av 2019 och tillståndet flyttades till ny fastighet i Norrtälje. Under 2019 ansökte vi om tillstånd att få bedriva konsulentstödd jour – och familjeverksamhet.

I April 2020 fick Lisette Svensson, tidigare VD för bolaget som köpte Mamajo 2016, och som varit ytterst ansvarig för Mamajo sedan dess, möjlighet att förvärva bolaget. I samband med att bolaget lyfts ur koncernen passade vi på att byta namn till HVB-Institutet i Roslagen AB.  Idag är HVB-Institutet ett helt fristående bolag med tillstånd att bedriva Milton HVB och familjehemsvård i Roslagen!