Covid-19

På Socialstyrelsens hemsida finns bra information till oss som är verksamhetsansvariga, föreståndare och medarbetare på HVB för barn & unga med anledning av covid-19.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/information-hvb-stodboende-for-barn-och-unga-covid19.pdf