rePULSE®

Lisette Svensson, föreståndare för Milton HVB och familjehemsvården, går just nu en grundutbildning i rePULSE® – arbete en till en. rePULSE är en välbeprövad arbetsmetod för träning av sociala färdigheter och impulskontroll. Att kunna styra sina impulser och agera på ett adekvat och konstruktivt sätt i olika situation är ofta väldigt viktigt för våra ungdomar! Efter genomförd utbildning har vi möjlighet att erbjuda våra undgomar individanpassad träning utifrån rePULSE. Träningen blir då ett komplement till vår arbetsmetod KOBTIVA som ligger till grund för vårt förhållningssätt och behandlingsarbete i vardagen!