Utbildning i KOBTIVA

Idag har arbetsgruppen på Milton HVB haft utbildning i vår arbetsmetod KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen! Så inspirerande och motiverande! Utbildningen hålls självklart av metodens grundare Hansi Stafbom! Fantastiskt att få arbeta i enighet med en arbetsmetod som är speciellt anpassat, beprövad och utvärderad för arbete på små familjära HVB-hem. Varaktiga beteendeförändringar är i fokus!