Grundläggande pedagogik!

Vår grundläggande pedagogik – som vi alltid utgår ifrån – när vi tränar våra ungdomar i att uppvisa och upprätthålla funktionella beteenden!