Tillsyn Brand

Räddningstjänsten Norrtälje kommun har under april genomfört tillsyn på Milton HVB. Tillsynen ska kontrollera att vi lever upp till de skyldigheter som anges i LSO 2 kap. 2 §. Under tillsynen uppmärksammades inga brister! Vi har bra koll på vårt brandskydd 🙂