Tillsynsbeslut IVO 2021

Nu har Milton HVB fått sitt första tillsynsbeslut av IVO!

Vi är både glada och stolta över att granskningen visat på att vi bedriver en trygg och säker behandlingsinsats utan brister. Tillsynen och beslutet är ett värdefullt kvitto på att vi arbetar på rätt sätt med ungdomen i fokus. Tillsynen är även en kvalitetssäkring för våra ungdomar. Vår insats är viktig och vi är ödmjuka inför framtiden och branschen i sin helhet.

Här kan Ni läsa IVO:s tillsynsbeslut!