Välkommen till HVB-Institutet i Roslagen!

Jag heter Lisette Svensson och är ägare av HVB-Institutet sedan 1 april 2020! Jag är utbildad socionom & socialpedagog och har arbetat inom socialt arbete i olika skepnad under drygt 20 år.

HVB-Institutet hette tidigare Mamajo Care AB, och bolaget har fram till april varit en del av koncern med ett 10-tal andra vårdbolag. Idag är bolaget helt fristående och jag passade på att byta namn i samband med ägarbytet! Historiken bakom HVB-Institutet kommer i en separat nyhet inom kort.  

Idag har HVB-Institutet tillstånd att bedriva Milton HVB – ett litet HVB för barn och unga 13–17 år med social problematik.  Vi har även tillstånd för jour – och familjehemsvård. HVB-Institutet har sitt säte i Norrtälje.

Jag ser verkligen fram emot kommande resa med nya – och gamla uppdragsgivare, ungdomar, familjer, personal och samverkanspartners! Låt oss tillsammans bedriva en kvalitetssäkrad vård och behandling med ungdomens bästa i fokus!

Välkommen till oss!