Ändrad ålder på Milton HVB

Vi har valt att ändra åldersspannet på Milton HVB tillstånd. Detta med syftet att ge 17-åriga ungdomar möjligheten att även bo sitt 18e år hos oss! På så sätt matchar vi behoven lite bättre och behöver inte stressa eller forcera fram en utsluss om ungdom ej är redo.

Milton tar emot barn och unga, 14 till och med 18 år, som vistas i olämpliga miljöer (som har begått brott, som provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende). Inskrivning i verksamheten ska ske före den enskilde har fyllt 18 år.