Nätverkskarta

Nätverkskarta är en verktyg som på ett tydligt och enkelt sätt ger en överblick över hela det sociala nätverk som finns runt en individ. Personen i fråga, ritar upp viktiga personer omkring sig själv på ett papper.  Genom nätverkskartan kan man lyfta fram de sociala relationer som individen upplever vara mest viktiga.  Nätverkskartan kan vara en relativt kraftfull metod. Det kan vara första gången som individen ser sig som mittpunkten i ett nätverk och börjar fundera hur det är att leva där. Att rita nätverkskarta kan vara mycket användbart i behandlingsarbetet. Allt du behöver är ett papper och en penna! Genom att fokusera på individens sociala nätverk så kan den professionella hjälpa individen att ställa sig själv i centrum och fråga sig vilka relationer som är viktiga i ens liv.