Tillsynsbeslut IVO 2022

Milton HVB har nu fått IVO:s tillsynsbeslut efter genomförd inspektion i mitten av mars 2022. Ärendet avslutas, men IVO påtalar att vi genomfört en tillfällig begränsning av ungdoms mobiltelefon utan stöd i lag. Målet är att alltid utföra vårt arbete på ett kvalitet – och rättssäkert sätt och utan anmärkningar vid IVO:s tillsyner. Det här är viktigt för oss. Vår ambition var att utföra begränsningen på ett korrekt sätt i samråd med berörda, men vi lyckades inte fullt ut den här gången. Vi tar ansvar för det och gör inte om samma sak igen.

Beslutet finns att läsa nedan!