Två familjära bolag i samverkan  

Roslagen Familjehemsvård och Morgondagen Familjehemsvård har utformat ett samarbete gällande konsulentstödda jour – och familjehem! Målgruppen är barn, ungdomar och vuxna som behöver placeras kortvarigt i ett jourhem eller långsiktigt i ett familjehem. Lisette, Anna och Ingrid representerar två små familjära bolag där kvalitet går före kvantitet. Vi kommer som trio att utreda, utbilda och handleda familjehemmen.

Vårt mål är att ha ett mindre antal familjer som vi arbetar nära och har hög kännedom om. För oss är det lilla och familjära, i kombination med kompetens, erfarenhet och proffessionalitet, ett vinnande koncept för en trygg och säker familjehemsvård! 

Just nu fokuserar vi på jour – och familjehem i följande län; Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Västernorrland.

Vill du veta mer så kontakta oss gärna! Du kan även följa oss och vårt arbete på Instagram och Linkedin! 

Lisette Svensson

Lisette@hvbinstitutet.se

Tel: 070/4868219

Morgondagen ägs av Anna Höglund och Ingrid Grundahl
HVB-Institutet och Roslagen familjehemsvård ägs av Lisette Svensson