KASAM

KASAM (känsla av sammanhang) är en del av vår arbetsmetod KOBTIVA. KASAM består av tre olika delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, och balansen mellan dessa tre påverkar hur en individ hanterar svåra situationer och hur denne kommer att må. Ju högre grad av KASAM en individ har, desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer har personen. Ungdomen gör KASAM-test löpande under sin vistelse hos oss!