Besök av IVO på Milton HVB

Vårt lilla fina HVB-hem Milton i Norrtälje har haft ett oanmält besök av IVO under föregående vecka! Det var en första inspektion efter att tillståndet beviljats på aktuell fastighet. IVO har bland annat granskat att vi efterlever tillståndet, verksamhetens bemanning, utbildningsnivå och kompetens, anställningsrutiner, matchning och lämplighetsbedömning samt vårt systematiska kvalitetsarbete. Inga anmärkningar framkommer under tillsynen!

IVO gör bedömningen att miljön på Milton är hemtrevlig och inredd på ett inbjudande sett. Trädgården är välskött och fastigheten utvändigt ser också välskött ut. Alltid kul för oss att få positiv feedback på boendemiljön då det är en mycket viktig del av vår arbetsmetod!

När beslutet från inspektionen är oss tillhanda kommer det självklart publiceras här på hemsidan!