Ramavtal – Konsulentstödd familjehemsvård 2019

HVB-Institutet och Roslagen Familjehemsvård har blivit tilldelade ramavtal i fyra olika kategorier avseende Konsulentstödd familjehemsvård 2019! Vi tackar för förtroendet! Samtliga av Sveriges kommuner kan avropa utifrån det här ramavtalet när avtal tecknats och avtalet träder i kraft. Avtalsspärr föreligger till och med den 25 mars 2021.

Kategorierna är:

– Konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga 0-17 år.
– Konsulentstödd familjehemsvård med särskilda insatser för barn och unga 0-17 år.
– Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna 18 år och uppåt.
– Konsulentstödd familjehemsvård jourhem för barn och unga 0-17 år