Altanprojekt på Milton HVB

Nu gör vi fint inför vår och sommar! Staket och dörrar målas, och nu ska golvet slipas 🙂 Fint ska det bli! Utom – och inomhusmiljön är något som vi alltid prioriterar för våra ungdomars välmående! En fin och mysig hemmiljö är en viktig del av vår arbetsmetod KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen.