UngDOK

Idag har vi deltagit i ett informationsmöte via Zoom gällande UngDOK. Det är en bedömningsmetod för ungdomar/unga vuxna med missbruksproblem och annan social problematik. Mycket bra och nyttig information!