Social färdighetsträning

Lisette som är föreståndare på Milton HVB har gått en webbutbildning i Social färdighetsträning. Utbildare var Helena Hammarström. Tack för en bra utbildning!