Brandskydd

Det är viktigt för oss att ha en trygg och säker verksamhet. Vårt brandskyddsarbete är systematiskt och vi har självklart en godkänd anläggning som uppfyller gällande lagstiftning. HVB-institutet och Milton HVB har samverkansavtal med Norrtälje Räddningstjänst för stöd och hjälp när brandlarmet går.