Alla Nyheter

Brandskydd

Det är viktigt för oss att ha en trygg och säker verksamhet. Vårt brandskyddsarbete är systematiskt och vi har självklart en godkänd anläggning som uppfyller gällande lagstiftning. HVB-institutet och Milton HVB har samverkansavtal med Norrtälje Räddningstjänst för stöd och hjälp när brandlarmet går.