Konsulentstödda familjehem

HVB-Institutet har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsvård. Vi erbjuder konsultentstödda familjehem och jourhem för barn, unga och vuxna runt om i Sverige. Våra duktiga familjer har olika bakgrund när det gäller både erfarenhet, utbildning och yrke.

Varje familj har en familjehemskonsulent knuten till sig under hela uppdraget. En familjehemkonsulent hos oss har ansvar för max tio (10) familjer åt gången. Utredning av familjen genomförs av en socionom, och i samband med utredning, kontaktar vi referenser samt inhämtar utdrag ur misstanke- och belastningsregister, socialregister, kronofogderegister samt ur försäkringskassans register.

Våra familjehem får löpande handledning samt kontinuerlig fortbildning för att säkerställa kvaliteten i uppdraget.