Om HVB-Institutet

HVB-Institutet i Roslagen AB är ett bolag med lång erfarenhet av socialt arbete och framförallt av vård och behandling på HVB-hem för barn och unga. Vi har formell utbildning och kompetens, adekvat erfarenhet och framförallt en hög arbetsmoral med våra ungdomar behov i fokus.

HVB-Institutet har idag HVB-hemmet Milton HVB som beläget i Norrtälje. Målgruppen är barn och unga i ålder 13–17 år med social problematik. Vi har även tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd jour – och familjehemsvård för barn och unga.

Läs mer om historien bakom HVB-Institutet här

Vision

Att bedriva en trygg och säker vård och behandling på små familjära HVB-hem med hög kvalitet utan sammanbrott och oplanerade utskrivningar.

Målsättning

Vår målsättning är att vara det självklara placeringsalternativet för socialtjänsten. För att bli det självklara valet, är vårt mål att leverera en kvalitetssäkrad och individanpassad insats, utifrån den unges behov av vård och behandling.

Värderingar

  • Kompetens – rätt kompetens i varje given situation.
  • Stabilitet – att stå kvar och inte ge upp.
  • Engagemang – att alltid ge det lilla extra.
  • Tillgänglighet– det ska lätt att nå oss på mail och telefon.
  • Enkelhet – att samverka med oss skall vara enkelt.

Våra värderingar syftar till att vara både styrande och vägledande i hela organisationen.

Verksamhetsutveckling

Vi skall systematiskt utveckla vår organisation och succesivt starta upp fler små och familjära HVB-hem för barn och unga. Samtliga verksamheter skall hålla hög kvalitet utifrån vår vision, målsättning, värderingar och arbetsmetod.
Individuella och unika lösningar som anpassas utifrån varje individs specifika behov ligger oss varmt om hjärtat. 

Ledning och styrelse

Ägare och VD

Lisette Svensson är sedan april 2020 VD och ägare av HVB-Institutet. Lisette tog sin socionomexamen våren 2008.
Beskrivning plus bild

Styrelse

Lisette Svensson, Styrelseordförande
(beskriva respektive person plus bild)

Sussie Källström, Styrelsesuppleant
(beskriva respektive person plus bild)

Marie Eriksson, Styrelseledamot
(beskriva respektive person plus bild)

Föreståndare HVB och Familjehemsvård

Lisette Svensson

HVB-Institutet har idag HVB-hemmet Milton HVB som beläget i Norrtälje. Målgruppen är barn och unga i ålder 13–17 år med social problematik. Vi har även tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd jour – och familjehemsvård för barn och unga.

Läs mer om historien bakom HVB-Institutet här

Kvalitetsarbete

HVB-Institutet arbetar systematiskt och fortlöpande med kvalitetsarbete i enighet med SOSFS 2011:9. Ledningssystemet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårt arbete är både företagsövergripande och lokalt anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. Resultat från kvalitetsmätningar, tillsynsprotokoll och övriga uppföljningar kommer att presenteras på hemsidan.

Ramavtal

HVB-Institutet har idag följande ramavtal:

KS 2020/73:HVB-hem Barn & Unga 2020
Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors, Säffle, Torsby och Årjäng.

SUN 2019-130: HVB Barn och ungdomar
Södertörn – Haninge och Nynäshamn.

HVB barn och unga – avtalsnr 61316 – Uppsala kommun.